УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Энэхүү даатгал нь бизнесийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ажил үүргийнхээ хүрээнд гаргасан аливаа шийдвэрийн улмаас Даатгуулагч байгууллага хуулийн хариуцлага хүлээснээс болж учирсан хохирлыг барагдуулах зорилготой болно.

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Компанийн албан ёсны шийдвэр гаргахад, гэрээ хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог этгээдүүд

 1. Компанийн ТУЗ
 2. Гүйцэтгэх захирал
 3. Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн
 4. Санхүүгийн албаны дарга
 5. Ерөнхий нягтлан бодогч
 6. Ерөнхий мэргэжилтэн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичиг

Чадвартай захирал, ажилтнуудыг ажиллуулахад бүх компаниудад чухал ач холбогдолтой бөгөөд өнөөгийн нийгэмд ихэнх компаниудын гаргасан аливаа алдаа нь олон нийтэд тухайн компанийг муу засаглалтай харагдуулж нэр хүндэд нөлөөлдөг. 

Шинээр бий болж буй зах зээлээс хамааран улс орнуудын бизнесийн эрх зүйн орчин өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд түүнийгээ дагаад байгууллагын хариуцлагын түвшин нэмэгдэж байна. 

 • Олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг эсэх
 • Шүүхэд дуудагдаж байсан түүх
 • Аль хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй
 • Нэгтгэн нийлүүлж, худалдан авах (Mergers & Acquisition) үйл ажиллагаа
 • Удирдлагын туршлага, намтар
 • Компанийн засаглал

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж